Uzbekistan

Head Offices
• Tashkent – Cargo Star Ltd (Tashkent, Head Office)
• Tashkent – Delta Global Solutions Ltd. (Tashkent, Head Office – Administrative support provided by Omega Alliance Pte. Ltd)